Välj land!
  • svSvenska
  • enEnglish

Osynlig Utställning Stockholm

När dina sinnen leder dig…

Karrier

Invexhib Stockholm AB  Stockholm

Konsult inom skolutveckling sökes
 
Vi söker en expert på konsultbasis inom skolutvecklings området. Personen vi söker ska ha goda kunskaper om skolans styrdokument (läroplaner/kursplaner/ ämnesplaner), ska ha god kännedom om verksamhetsutveckling inom grund- och gymnasieskolan samt ska ha ett välfungerande kontaktnät med huvudmän, skolutvecklare och skolstrateger. Vi förutsätter att du har lång erfarenhet av skolområdet i olika funktioner som lärare, pedagog , rektor, verksamhetsledare etc. 
För utförandet av uppdraget är det viktigt att du har en god språkkänsla, tar stort eget ansvar, är kreativ och har förmåga att inspirera andra. 
Vi behöver hjälp med att presentera oss inom skolvärlden för att sprida kunskap om vår verksamhet och attrahera skolor att besöka utställningen.  Ditt uppdrag är att utarbeta en strategi och material som kan användas för att medvetandegöra huvudmän och skolor om hur vår verksamhet passar in i läroplanens och kurs- och ämnesplanernas anda. I ett senare skede ska du även ha kontakt med skolor, huvudmän och utvecklingsledare och presentera hur skolor kan integrera vår utställning i sin undervisning.  
På kosultbasis eller tillsvidareanställning, tillträde enligt överenskommelse.
Skicka in din ansökan via e-post till veronika.papp@osynligutstallning.se
Kontakt: Veronika Papp 
Telefon: 0732-52 14 10